MONERO có thể chạm mức kháng cự

MONERO đang tiến tới một đường kháng cự mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi đường này trước đây, vì vậy ở giai đoạn này, không rõ liệu nó sẽ phá vỡ đường này hay bật lên như trước đây. Nếu MONERO tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, chúng ta có thể

Bank of America sắp chạm đường giá quan trọng

Bank of America đang tiến gần một đường của 32.55 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi vị thế này trong quá khứ, vì vậy ở giai đoạn này không rõ liệu nó sẽ chạm mức giá này hay bật lên như trước đây. Nếu Bank of America tiếp tục theo quỹ đạo

MONERO ใกล้จะมีการทะลุผ่านเส้นแนวต้าน

MONERO กำลังเคลื่อนตัวไปที่เส้นแนวต้านของ จั่วแบบขึ้น ซึ่งได้มีการทดสอบแล้วหลายครั้งในอดีต เราเคยเห็นว่าราคาได้ย่อตัวจากเส้นนี้มาก่อน ดังนั้นในขั้นนี้มันยังไม่ชัดเจนว่าราคาจะสามารถทะลุผ่านเส้นหรือเกิดการรีบาวน์เหมือนก่อนหน้านี้ ถ้าหาก MONERO ดำเนินต่อไปในทิศทางปัจจุบัน เราอาจเห็นราคาไปที่ 154.0190 ภายใน 10 ชั่วโมงถัดไป

Pelanggaran garis harga penting akan berlaku oleh Bank of America

Bank of America sedang bergerak ke arah garis 32.55 yang telah diuji beberapa kali pada masa lalu. Kami telah melihatnya menjejaki semula daripada kedudukan ini pada masa lalu, jadi pada peringkat ini tidak jelas sama ada ia akan melanggar harga ini atau melantun semula seperti yang berlaku sebelum ini. Jika Bank of America meneruskan trajektori semasanya, kita mungkin melihatnya bergerak ke arah 32.55 dalam

ใกล้จะเกิดการทะลุผ่านระดับราคาสำคัญของ Bank of America

Bank of America กำลังเคลื่อนตัวไปยังเส้นของ 32.55 ซึ่งได้มีการทดสอบมาแล้วหลายครั้งในอดีต เราเคยเห็นว่าราคาได้ย่อตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต ดังนั้นในขั้นนี้มันยังไม่ชัดเจนว่าราคาจะสามารถทะลุผ่านราคานี้หรือเกิดการรีบาวน์เหมือนก่อนหน้านี้ ถ้าหาก Bank of America ดำเนินต่อไปในทิศทางปัจจุบัน เราสามารถคาดหวังได้ว่าราคาจะไปที่ 32.55 ภายใน 7 ชั่วโมงถัดไป