การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ EU Stocks 50

EU Stocks 50 ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 17.24% จาก 3396.7 ไปยัง 3982.3 ในช่วง 52 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment