การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Netherlands 25

Netherlands 25 ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 10.81% จาก 660.95 ไปยัง 732.37 ในช่วง 29 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment