UK 100 sắp chạm đường giá quan trọng

UK 100 đang tiến gần một đường của 7580.2998 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi vị thế này trong quá khứ, vì vậy ở giai đoạn này không rõ liệu nó sẽ chạm mức giá này hay bật lên như trước đây. Nếu UK 100 tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại,

Breach of important price line imminent by UK 100

UK 100 is moving towards a line of 7580.2998 which it has tested numerous times in the past. We have seen it retrace from this position in the past, so at this stage it isn’t clear whether it will breach this price or rebound as it did before. If UK 100 continues in its current trajectory, we may see it move towards 7580.2998 within

AUDCHF – se acerca a la línea de precio psicológico

El AUDCHF avanza hacia la línea de soporte de un Soporte. Como lo hemos observado retrocediendo desde este nivel en el pasado, podríamos observar, o bien una ruptura a través de esta línea o una recuperación de nuevo a los niveles actuales. Ya ha llegado a dicha línea en numerosas ocasiones durante los últimos 10 días y podría probarla de nuevo en un plazo

AUDCHF – đang tiến gần đến đường giá tâm lý

AUDCHF đang di chuyển tới đường hỗ trợ. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, chúng ta có thể chứng kiến sự bứt ra khỏi đường này, hoặc bật trở lại các mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 10 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong vòng

Pelanggaran garis harga penting akan berlaku oleh UK 100

UK 100 sedang bergerak ke arah garis 7580.2998 yang telah diuji beberapa kali pada masa lalu. Kami telah melihatnya menjejaki semula daripada kedudukan ini pada masa lalu, jadi pada peringkat ini tidak jelas sama ada ia akan melanggar harga ini atau melantun semula seperti yang berlaku sebelum ini. Jika UK 100 meneruskan trajektori semasanya, kita mungkin melihatnya bergerak ke arah 7580.2998 dalam 10 jam.

AUDCHF – กำลังเข้าใกล้ระดับราคาทางจิตวิทยา

AUDCHF กำลังเคลื่อนที่ไปยังเส้นแนวรับของ แนวรับ เนื่องจากเราเคยเห็นราคาพักตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต เราอาจได้เห็นการเบรคผ่านเส้นนี้หรือการรีบาวน์กลับไปยังเส้นปัจจุบัน ราคาได้มาแตะที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในช่วง 10 วันที่ผ่านมาและอาจกลับไปทดสอบอีกครั้งในช่วง 2 วันถัดไป