การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ OIL BRENT

OIL BRENT ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 12.83% จาก 97.38 ไปยัง 84.89 ในช่วง 24 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment