A final push possible on Japan 225

Japan 225 is heading towards 27893.0000 and could reach this point within the next 3 days. It has tested this line numerous times in the past, and this time could be no different, ending in a rebound instead of a breakout. If the breakout doesn’t happen, we could see a retracement back down to current levels.

NEO ได้ทะลุผ่านระดับราคาสำคัญ

NEO ได้เบรคผ่านระดับราคา 6.8500 ซึ่งได้มีการทดสอบมาแล้วหลายครั้งในอดีต เราได้เห็นการย่อตัวลงมาจากตำแหน่งนี้ในช่วงก่อนหน้านี้ ถ้าหากแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไป เราสามารถคาดหวังระดับเป้าหมายที่ 6.6610 ได้ภายในช่วง 22 ชั่วโมงถัดไป

Un posible impulso final en el Japan 225

El Japan 225 avanza hacia 27893.0000 y podría alcanzar este punto en un plazo de 3 días. Ha probado esta línea previamente en numerosas ocasiones y esta vez no tiene porqué ser diferente, terminando con una recuperación en lugar de en una rotura. Si la rotura no ocurre, podríamos observar un retroceso de nuevo a los niveles actuales.

NEO chạm đường giá quan trọng

NEO đã phá vỡ 6.8500 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ. Nếu xu hướng mới này tiếp diễn, NEO có thể tiến gần mức 6.6610 trong vòng 22 giờ tiếp theo.