การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ OIL WTI

OIL WTI ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 16.58% จาก 92.15 ไปยัง 76.87 ในช่วง 23 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment