Bitcoincash sắp chạm đường giá quan trọng

Bitcoincash đang tiến gần một đường của 114.9400 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi vị thế này trong quá khứ, vì vậy ở giai đoạn này không rõ liệu nó sẽ chạm mức giá này hay bật lên như trước đây. Nếu Bitcoincash tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, chúng ta

Pelanggaran garis harga penting akan berlaku oleh Bitcoincash

Bitcoincash sedang bergerak ke arah garis 114.9400 yang telah diuji beberapa kali pada masa lalu. Kami telah melihatnya menjejaki semula daripada kedudukan ini pada masa lalu, jadi pada peringkat ini tidak jelas sama ada ia akan melanggar harga ini atau melantun semula seperti yang berlaku sebelum ini. Jika Bitcoincash meneruskan trajektori semasanya, kita mungkin melihatnya bergerak ke arah 114.9400 dalam 2 hari.

Điều gì sẽ xảy ra với Alibaba?

Những người đầu tư theo xu hướng có lẽ đang háo hức theo dõi Alibaba để xem liệu sự biến động 17,47% mới nhất của nó có tiếp tục hay không. Nếu không, những người có ý định ngược lại sẽ rất vui với biến động đặc biệt lớn 6 ngày.