Bitcoin Cash SV sắp bật lên hay bứt ra

Bitcoin Cash SV đang hướng tới một đường của 39.6700. Nếu biến động này tiếp diễn, giá của Bitcoin Cash SV có thể chạm mức 39.6700 trong vòng 18 giờ tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn và cuối cùng sẽ bật lên.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment