Breach of important price line imminent by Blackberry

Blackberry is moving towards a line of 4.57 which it has tested numerous times in the past. We have seen it retrace from this position in the past, so at this stage it isn’t clear whether it will breach this price or rebound as it did before. If Blackberry continues in its current trajectory, we may see it move towards 4.57 within the next

Blackberry sắp chạm đường giá quan trọng

Blackberry đang tiến gần một đường của 4.57 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi vị thế này trong quá khứ, vì vậy ở giai đoạn này không rõ liệu nó sẽ chạm mức giá này hay bật lên như trước đây. Nếu Blackberry tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, chúng ta

NEO menembusi sokongan

NEO telah menembusi garis sokongan daripada Segi tiga. Ia menyentuh garis ini sekurang-kurangnya dua kali dalam 2 hari. Pemecahan ini mungkin menunjukkan potensi perpindahan kepada 6.1441 dalam tempoh 5 jam seterusnya. Oleh kerana kita telah melihatnya menjejaki semula dari kedudukan ini pada masa lalu, peniaga harus menunggu pengesahan penembusan sebelum berdagang.

France 40 ได้เบรคผ่านระดับราคาสำคัญที่ 6600.0000

France 40 ได้เบรคผ่านแนวรับของ แนวรับ ราคาได้มาแตะเส้นนี้หลายครั้งแล้วในช่วง 4 วันที่ผ่านมา การเบรคนี้บอกถึงโอกาสในการเคลื่อนตัวไปยัง 6557.9902 ภายใน 6 ชั่วโมงต่อจากนี้ เนื่องจากเราได้เห็นการย่อตัวลงมาจากตำแหน่งนี้ในช่วงก่อนหน้านี้ คุณควรรอการยืนยันของการทะลุผ่าน

Pelanggaran garis harga penting akan berlaku oleh Blackberry

Blackberry sedang bergerak ke arah garis 4.57 yang telah diuji beberapa kali pada masa lalu. Kami telah melihatnya menjejaki semula daripada kedudukan ini pada masa lalu, jadi pada peringkat ini tidak jelas sama ada ia akan melanggar harga ini atau melantun semula seperti yang berlaku sebelum ini. Jika Blackberry meneruskan trajektori semasanya, kita mungkin melihatnya bergerak ke arah 4.57 dalam 2 hari.

NEO ได้ทะลุผ่านแนวรับ

NEO ได้ทะลุผ่านแนวรับของ สามเหลี่ยม ราคาได้มาแตะเส้นนี้อย่างน้อย 2 ครั้งแล้วในช่วง 2 วัน การเบรคนี้แสดงถึงโอกาสในการเคลื่อนตัวไปยัง 6.1441 ภายใน 5 ชั่วโมง ต่อจากนี้ เนื่องจากเราได้เห็นการย่อตัวลงมาจากตำแหน่งนี้ในช่วงก่อนหน้านี้ คุณควรรอการยืนยันของการทะลุผ่านก่อนทำการเทรด