แท่งเทียน bearish รายวัน 6 แท่งติดต่อกันสำหรับ Coinbase

Coinbase ได้เคลื่อนที่ต่ำลงหลังจากเกิดแท่งเทียน รายวัน 6 แท่งติดต่อกันจาก 71.95 ไปยัง 56.99 ในช่วง 9 วันที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment