การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ Airbnb

Airbnb ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 21.98% จาก 117.81 ไปยัง 91.92 ในช่วง 18 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment