Điều gì đang xảy ra với AUDNZD?

Những người đầu tư theo xu hướng có lẽ đang háo hức theo dõi AUDNZD để xem liệu 5 nến liên tiếp mới nhất của nó có tiếp tục hay không. Nếu không, những người có ý định ngược lại sẽ rất vui với biến động đặc biệt lớn kéo dài 6 ngày.

Điều gì sẽ xảy ra với Tron?

Những người đầu tư theo xu hướng có lẽ đang háo hức theo dõi Tron để xem liệu sự biến động 4,57% mới nhất của nó có tiếp tục hay không. Nếu không, những người có ý định ngược lại sẽ rất vui với biến động đặc biệt lớn 2 ngày.