การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ General Electric

General Electric ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 20.27% จาก 64.73 ไปยัง 77.85 ในช่วง 21 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment