อาจเกิดการรีบาวน์หรือการเบรคขึ้นสำหรับ Natural Gas

Natural Gas กำลังมุ่งหน้าไปยังเส้น 6.2820 ถ้าหากการเคลื่อนตัวนี้ยังคงเกิดขึ้นต่อไปได้ เราคาดว่าจะเห็นราคาของ Natural Gas ไปทดสอบที่ 6.2820 ภายในช่วง 3 วันถัดไป แต่อย่าพึ่งรีบทำการเทรด ราคาได้มาทดสอบเส้นนี้หลายครั้งแล้วในอดีต ดังนั้นการเคลื่อนตัวนี้อาจเกิดการรีบาวน์

Big movement possible on Alibaba

Alibaba has broken through a line of 66.67 and suggests a possible movement to 64.26 within the next 5 hours. It has tested this line numerous times in the past, so one should wait for a confirmation of this breakout before taking any action. If the breakout doesn’t confirm, we could see a retracement back to lines seen in the last 6 days.

Có thể có biến động lớn trên EURGBP

EURGBP đã phá vỡ một đường của 0.8602 và gợi ý biến động tiềm năng tới mức 0.8572 trong vòng 17 giờ tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy có lẽ nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt phá này trước khi đặt giao dịch. Nếu điểm bứt ra không xác nhận, chúng ta có

Big movement possible on EURGBP

EURGBP has broken through a line of 0.8602 and suggests a possible movement to 0.8572 within the next 17 hours. It has tested this line numerous times in the past, so one should wait for a confirmation of this breakout before taking any action. If the breakout doesn’t confirm, we could see a retracement back to lines seen in the last 6 days.

Natural Gas sắp bật lên hay bứt ra

Natural Gas đang hướng tới một đường của 6.2820. Nếu biến động này tiếp diễn, giá của Natural Gas có thể chạm mức 6.2820 trong vòng 3 ngày tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn và cuối cùng sẽ bật lên.

Posible gran movimiento en el Alibaba

El Alibaba ha atravesado la línea de 66.67, lo cual sugiere un posible movimiento en el nivel de 64.26 en las próximas 5 horas. Ya ha probado esta línea en numerosas ocasiones durante el pasado, por lo que sería mejor esperar la confirmación de esta ruptura antes de llevar a cabo cualquier acción. Si no se confirma la rotura, observaremos un retroceso de nuevo

Posible gran movimiento en el EURGBP

El EURGBP ha atravesado la línea de 0.8602, lo cual sugiere un posible movimiento en el nivel de 0.8572 en las próximas 17 horas. Ya ha probado esta línea en numerosas ocasiones durante el pasado, por lo que sería mejor esperar la confirmación de esta ruptura antes de llevar a cabo cualquier acción. Si no se confirma la rotura, observaremos un retroceso de nuevo

อาจมีการเคลื่อนตัวของราคาครั้งใหญ่สำหรับ EURGBP

EURGBP ได้เบรคผ่านระดับ 0.8602 และบอกถึงความเป็นไปได้ของการเคลื่อนตัวไปยัง 0.8572 ภายในช่วง 17 ชั่วโมงต่อจากนี้ ราคาได้เคยทดสอบที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในอดีต ดังนั้นคุณควรรอสัญญาณยืนยันของการเบรคนี้ก่อนทำการเทรด ถ้าหากการเบรคไม่ได้รับการยืนยัน เราอาจเห็นการย่อตัวกลับมาที่เส้นตามที่เห็นในช่วง 6 วันที่ผ่านมา