การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Bitcoin.mini

Bitcoin.mini ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 5.96% จาก 191.41 ไปยัง 203.63 ในช่วง 16 ชั่วโมง ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment