Coinbase đã phá vỡ đường giá 70.26 quan trọng

Coinbase đã phá vỡ đường kháng cự. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 46 ngày gần nhất. Sự bứt ra này cho thấy khả năng di chuyển tới mức 88.26 trong 3 ngày tiếp theo. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra.

AUDJPY – กำลังเข้าใกล้ระดับราคาทางจิตวิทยา

AUDJPY กำลังเคลื่อนที่ไปยังเส้นแนวรับของ แนวรับ เนื่องจากเราเคยเห็นราคาพักตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต เราอาจได้เห็นการเบรคผ่านเส้นนี้หรือการรีบาวน์กลับไปยังเส้นปัจจุบัน ราคาได้มาแตะที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในช่วง 3 วันที่ผ่านมาและอาจกลับไปทดสอบอีกครั้งในช่วง 13 ชั่วโมงถัดไป

AUDJPY – đang tiến gần đến đường giá tâm lý

AUDJPY đang di chuyển tới đường hỗ trợ. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, chúng ta có thể chứng kiến sự bứt ra khỏi đường này, hoặc bật trở lại các mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 3 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong vòng