การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ OIL BRENT

OIL BRENT ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 11.38% จาก 102.42 ไปยัง 86.97 ในช่วง 10 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment