การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Apple

Apple ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 23.95% จาก 137.48 ไปยัง 169.06 ในช่วง 43 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment