Possible start of a bearish trend on Amazon.com

Amazon.com has broken through a line of 141.84. If this breakout holds true, we could see the price of Amazon.com heading towards 139.02 within the next 5 hours. But don’t be so quick to trade, it has tested this line numerous times in the past, so you should probably confirmation the breakout before placing any trades.

ช่วงเริ่มต้นของแนวโน้ม bearish สำหรับ Amazon.com

Amazon.com ได้เบรคผ่านเส้น 141.84 ถ้าหากการเบรคนี้เป็นจริง เราคาดว่าจะเห็นราคาของ Amazon.com ไปทดสอบที่ 139.02 ภายในช่วง 5 ชั่วโมงถัดไป แต่อย่าพึ่งรีบเทรดจนเกินไป ราคาเคยได้มาทดสอบที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในอดีต ดังนั้นคุณควรยืนยันการเบรคก่อนทำการเทรด

EURTRY sắp chạm đường giá quan trọng

EURTRY đang tiến gần một đường của 18.2614 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi vị thế này trong quá khứ, vì vậy ở giai đoạn này không rõ liệu nó sẽ chạm mức giá này hay bật lên như trước đây. Nếu EURTRY tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, chúng ta

Breach of important price line imminent by EURTRY

EURTRY is moving towards a line of 18.2614 which it has tested numerous times in the past. We have seen it retrace from this position in the past, so at this stage it isn’t clear whether it will breach this price or rebound as it did before. If EURTRY continues in its current trajectory, we may see it move towards 18.2614 within the next

EOS – กำลังเข้าใกล้แนวต้านของ จั่วแบบขึ้น

EOS กำลังเคลื่อนที่ไปยังเส้นแนวต้านของ จั่วแบบขึ้น เนื่องจากเราเคยเห็นราคาพักตัวจากเส้นนี้มาก่อน เราอาจได้เห็นการเบรคผ่านเส้นนี้หรือรีบาวน์กลับไปยังระดับปัจจุบัน ราคาได้มาแตะที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในช่วง 2 วันที่ผ่านมาและอาจมาทดสอบอีกครั้งใน 7 ชั่วโมงต่อไป

ใกล้จะเกิดการทะลุผ่านระดับราคาสำคัญของ EURTRY

EURTRY กำลังเคลื่อนตัวไปยังเส้นของ 18.2614 ซึ่งได้มีการทดสอบมาแล้วหลายครั้งในอดีต เราเคยเห็นว่าราคาได้ย่อตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต ดังนั้นในขั้นนี้มันยังไม่ชัดเจนว่าราคาจะสามารถทะลุผ่านราคานี้หรือเกิดการรีบาวน์เหมือนก่อนหน้านี้ ถ้าหาก EURTRY ดำเนินต่อไปในทิศทางปัจจุบัน เราสามารถคาดหวังได้ว่าราคาจะไปที่ 18.2614 ภายใน 2 วันถัดไป

EOS – tiến gần mức kháng cự của Mô hình Hình chêm Hướng lên

EOS đang di chuyển tới đường kháng cự. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi đường này trước đây, chúng ta có thể chứng kiến phá vỡ đường này hoặc bật trở lại mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 2 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong vòng 7 giờ tiếp theo.

Pelanggaran garis harga penting akan berlaku oleh EURTRY

EURTRY sedang bergerak ke arah garis 18.2614 yang telah diuji beberapa kali pada masa lalu. Kami telah melihatnya menjejaki semula daripada kedudukan ini pada masa lalu, jadi pada peringkat ini tidak jelas sama ada ia akan melanggar harga ini atau melantun semula seperti yang berlaku sebelum ini. Jika EURTRY meneruskan trajektori semasanya, kita mungkin melihatnya bergerak ke arah 18.2614 dalam 2 hari.