การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Amazon.com

Amazon.com ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 26.03% จาก 106.96 ไปยัง 139.4 ในช่วง 28 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment