Điều gì sẽ xảy ra với IOTA?

Những người đầu tư theo xu hướng có lẽ đang háo hức theo dõi IOTA để xem liệu sự biến động 25,7% mới nhất của nó có tiếp tục hay không. Nếu không, những người có ý định ngược lại sẽ rất vui với biến động đặc biệt lớn 15 ngày.