OIL BRENT chạm đường giá quan trọng

OIL BRENT đã phá vỡ 102.1900 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ. Nếu xu hướng mới này tiếp diễn, OIL BRENT có thể tiến gần mức 98.5080 trong vòng 23 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment