ใกล้จะเกิดการทะลุผ่านระดับราคาสำคัญของ Amazon.com

Amazon.com กำลังเคลื่อนตัวไปยังเส้นของ 101.87 ซึ่งได้มีการทดสอบมาแล้วหลายครั้งในอดีต เราเคยเห็นว่าราคาได้ย่อตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต ดังนั้นในขั้นนี้มันยังไม่ชัดเจนว่าราคาจะสามารถทะลุผ่านราคานี้หรือเกิดการรีบาวน์เหมือนก่อนหน้านี้ ถ้าหาก Amazon.com ดำเนินต่อไปในทิศทางปัจจุบัน เราสามารถคาดหวังได้ว่าราคาจะไปที่ 101.87 ภายใน 2 วันถัดไป

Kemungkinan pelanggaran tahap sokongan oleh BTCEUR

BTCEUR sedang bergerak ke arah garis sokongan yang telah diuji berkali-kali pada masa lalu. Kita telah melihatnya menjejak semula dari baris ini sebelum ini, jadi pada peringkat ini tidak jelas sama ada ia akan melanggar garis ini atau melantun seperti yang berlaku sebelum ini. Jika BTCEUR meneruskan trajektori semasanya, kita dapat melihatnya mencapai 19098.0650 dalam 8 jam.

BTCEUR có thể chạm mức hỗ trợ

BTCEUR đang tiến tới một đường hỗ trợ mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi đường này trước đây, vì vậy ở giai đoạn này, không rõ liệu nó sẽ phá vỡ đường này hay bật lên như trước đây. Nếu BTCEUR tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, chúng ta có thể

Breach of important price line imminent by Amazon.com

Amazon.com is moving towards a line of 101.87 which it has tested numerous times in the past. We have seen it retrace from this position in the past, so at this stage it isn’t clear whether it will breach this price or rebound as it did before. If Amazon.com continues in its current trajectory, we may see it move towards 101.87 within the next

Boeing – đang tiến gần đến đường giá tâm lý

Boeing đang di chuyển tới đường hỗ trợ. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, chúng ta có thể chứng kiến sự bứt ra khỏi đường này, hoặc bật trở lại các mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 45 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong vòng