A final push possible on EURAUD

EURAUD is heading towards 1.5872 and could reach this point within the next 9 hours. It has tested this line numerous times in the past, and this time could be no different, ending in a rebound instead of a breakout. If the breakout doesn’t happen, we could see a retracement back down to current levels.

Có thể có sự phục hồi cuối cùng trên EURAUD.

EURAUD đang hướng tới 1.5872 và có thể chạm điểm này trong vòng 9 giờ tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, và lần này có thể không khác gì, kết thúc bằng sự bật lên thay vì bứt ra. Nếu sự bứt ra không xảy ra, chúng ta có thể thấy sự thoái lui trở lại mức hiện

Aave กำลังเข้าใกล้แนวรับของ จั่วแบบลง

Aave กำลังเข้าใกล้เส้นแนวรับของ จั่วแบบลง ราคาได้มาแตะเส้นนี้หลายครั้งแล้วในช่วง 10 วัน ที่ผ่านมา ถ้าหากราคาจะมาแตะที่เส้นนี้อีกครั้ง ราคาควรจะมาแตะในอีก 3 วัน ถัดไป

Alibaba sắp bật lên hay bứt ra

Alibaba đang hướng tới một đường của 92.49. Nếu biến động này tiếp diễn, giá của Alibaba có thể chạm mức 92.49 trong vòng 2 ngày tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn và cuối cùng sẽ bật lên.