Breach of important price line imminent by Airbnb

Airbnb is moving towards a line of 102.74 which it has tested numerous times in the past. We have seen it retrace from this position in the past, so at this stage it isn’t clear whether it will breach this price or rebound as it did before. If Airbnb continues in its current trajectory, we may see it move towards 102.74 within the next

France 40 – กำลังเข้าใกล้ระดับราคาทางจิตวิทยา

France 40 กำลังเคลื่อนที่ไปยังเส้นแนวรับของ แนวรับ เนื่องจากเราเคยเห็นราคาพักตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต เราอาจได้เห็นการเบรคผ่านเส้นนี้หรือการรีบาวน์กลับไปยังเส้นปัจจุบัน ราคาได้มาแตะที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในช่วง 12 วันที่ผ่านมาและอาจกลับไปทดสอบอีกครั้งในช่วง 2 วันถัดไป

Kemungkinan dorongan terakhir pada Ethereum

Ethereum sedang menuju ke arah 1252.1500 dan boleh mencapai tahap ini dalam 2 days. Ia telah menguji garis ini beberapa kali pada masa lalu, dan kali ini mungkin tidak berbeza, berakhir dengan lantunan dan bukannya pelepasan. Jika penembusan tidak berlaku, kita boleh melihat anjakan kembali ke tahap semasa.

Điều gì sẽ xảy ra với GBPCAD?

Những người đầu tư theo xu hướng có lẽ đang háo hức theo dõi GBPCAD để xem liệu sự biến động 8,5% mới nhất của nó có tiếp tục hay không. Nếu không, những người có ý định ngược lại sẽ rất vui với biến động đặc biệt lớn 36 ngày.

Có thể có sự phục hồi cuối cùng trên Ethereum.

Ethereum đang hướng tới 1252.1500 và có thể chạm điểm này trong vòng 2 ngày tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, và lần này có thể không khác gì, kết thúc bằng sự bật lên thay vì bứt ra. Nếu sự bứt ra không xảy ra, chúng ta có thể thấy sự thoái lui trở lại mức hiện

อาจเกิดแรงส่งครั้งสุดท้ายสำหรับ Ethereum

Ethereum กำลังมุ่งหน้าไปที่ระดับราคา 1252.1500 และสามารถไปถึงจุดนี้ได้ภายในช่วง 2 วันถัดไป ราคาได้มาทดสอบเส้นนี้หลายครั้งแล้ว และครั้งนี้อาจไม่แตกต่างจากในอดีตซึ่งจบลงด้วยการรีบาวน์แทนที่จะเกิดการเบรค ถ้าหากการเบรคยังไม่เกิดขึ้น เราจะสามารถเห็นการย่อตัวลงไปที่ระดับปัจจุบันได้

Pelanggaran garis harga penting akan berlaku oleh Airbnb

Airbnb sedang bergerak ke arah garis 102.74 yang telah diuji beberapa kali pada masa lalu. Kami telah melihatnya menjejaki semula daripada kedudukan ini pada masa lalu, jadi pada peringkat ini tidak jelas sama ada ia akan melanggar harga ini atau melantun semula seperti yang berlaku sebelum ini. Jika Airbnb meneruskan trajektori semasanya, kita mungkin melihatnya bergerak ke arah 102.74 dalam 2 hari.