Kemungkinan dorongan terakhir pada EURCHF

EURCHF sedang menuju ke arah 0.9820 dan boleh mencapai tahap ini dalam 2 days. Ia telah menguji garis ini beberapa kali pada masa lalu, dan kali ini mungkin tidak berbeza, berakhir dengan lantunan dan bukannya pelepasan. Jika penembusan tidak berlaku, kita boleh melihat anjakan kembali ke tahap semasa.

กำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับ Bank of America?

ผู้ที่ติดตามแนวโน้มกำลังอยากเห็นว่าการปรับตัว 13.17% ของ Bank of America จะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผู้คนส่วนนึงอาจต้องการทำกำไรออกมาสำหรับการปรับตัวขนาดใหญ่ในช่วง 7 วัน

Có thể có sự phục hồi cuối cùng trên EURCHF.

EURCHF đang hướng tới 0.9820 và có thể chạm điểm này trong vòng 2 ngày tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, và lần này có thể không khác gì, kết thúc bằng sự bật lên thay vì bứt ra. Nếu sự bứt ra không xảy ra, chúng ta có thể thấy sự thoái lui trở lại mức hiện

Polkadot ใกล้จะมีการทะลุผ่านเส้นแนวรับ

Polkadot กำลังเคลื่อนตัวไปที่เส้นแนวรับของ ช่องแบบลง ซึ่งได้มีการทดสอบแล้วหลายครั้งในอดีต เราเคยเห็นว่าราคาได้ย่อตัวจากเส้นนี้มาก่อน ดังนั้นในขั้นนี้มันยังไม่ชัดเจนว่าราคาจะสามารถทะลุผ่านเส้นหรือเกิดการรีบาวน์เหมือนก่อนหน้านี้ ถ้าหาก Polkadot ดำเนินต่อไปในทิศทางปัจจุบัน เราอาจเห็นราคาไปที่ 5.4015 ภายใน 6 ชั่วโมงถัดไป

Polkadot có thể chạm mức hỗ trợ

Polkadot đang tiến tới một đường hỗ trợ mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi đường này trước đây, vì vậy ở giai đoạn này, không rõ liệu nó sẽ phá vỡ đường này hay bật lên như trước đây. Nếu Polkadot tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, chúng ta có thể

Kemungkinan pelanggaran tahap sokongan oleh Polkadot

Polkadot sedang bergerak ke arah garis sokongan yang telah diuji berkali-kali pada masa lalu. Kita telah melihatnya menjejak semula dari baris ini sebelum ini, jadi pada peringkat ini tidak jelas sama ada ia akan melanggar garis ini atau melantun seperti yang berlaku sebelum ini. Jika Polkadot meneruskan trajektori semasanya, kita dapat melihatnya mencapai 5.4015 dalam 6 jam.