Italy 40 chạm đường giá quan trọng

Italy 40 đã phá vỡ 21674.0000 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ. Nếu xu hướng mới này tiếp diễn, Italy 40 có thể tiến gần mức 22580.8008 trong vòng 3 ngày tiếp theo.

EOS – กำลังเข้าใกล้ระดับราคาทางจิตวิทยา

EOS กำลังเคลื่อนที่ไปยังเส้นแนวรับของ แนวรับ เนื่องจากเราเคยเห็นราคาพักตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต เราอาจได้เห็นการเบรคผ่านเส้นนี้หรือการรีบาวน์กลับไปยังเส้นปัจจุบัน ราคาได้มาแตะที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในช่วง 7 วันที่ผ่านมาและอาจกลับไปทดสอบอีกครั้งในช่วง 2 วันถัดไป

EOS – đang tiến gần đến đường giá tâm lý

EOS đang di chuyển tới đường hỗ trợ. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, chúng ta có thể chứng kiến sự bứt ra khỏi đường này, hoặc bật trở lại các mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 7 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong vòng

Facebook – đang tiến gần đến đường giá tâm lý

Facebook đang di chuyển tới đường kháng cự. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, chúng ta có thể chứng kiến sự bứt ra khỏi đường này, hoặc bật trở lại các mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 22 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong vòng

Facebook – se acerca a la línea de precio psicológico

El Facebook avanza hacia la línea de resistencia de un Resistencia. Como lo hemos observado retrocediendo desde este nivel en el pasado, podríamos observar, o bien una ruptura a través de esta línea o una recuperación de nuevo a los niveles actuales. Ya ha llegado a dicha línea en numerosas ocasiones durante los últimos 22 días y podría probarla de nuevo en un plazo

Norway 25 – đang tiến gần đến đường giá tâm lý

Norway 25 đang di chuyển tới đường kháng cự. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, chúng ta có thể chứng kiến sự bứt ra khỏi đường này, hoặc bật trở lại các mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 13 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong

Norway 25 – กำลังเข้าใกล้ระดับราคาทางจิตวิทยา

Norway 25 กำลังเคลื่อนที่ไปยังเส้นแนวต้านของ แนวต้าน เนื่องจากเราเคยเห็นราคาพักตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต เราอาจได้เห็นการเบรคผ่านเส้นนี้หรือการรีบาวน์กลับไปยังเส้นปัจจุบัน ราคาได้มาแตะที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในช่วง 13 วันที่ผ่านมาและอาจกลับไปทดสอบอีกครั้งในช่วง 13 ชั่วโมงถัดไป