Italy 40 chạm đường giá quan trọng

Italy 40 đã phá vỡ 21674.0000 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ. Nếu xu hướng mới này tiếp diễn, Italy 40 có thể tiến gần mức 22580.8008 trong vòng 3 ngày tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment