USDJPY – garis harga psikologi dilanggar

USDJPY telah menembusi garis rintangan. Kerana kita telah melihatnya menjejaki semula dari harga ini pada masa lalu, peniaga harus menunggu pengesahan pelanggaran sebelum berdagang. Ia telah menyentuh garis ini berkali-kali dalam 21 hari dan mencadangkan tahap sasaran yang mungkin berada di sekitar 147.7619 dalam 3 days seterusnya.

Breach of important price line imminent by Japan 225

Japan 225 is moving towards a line of 26289.0000 which it has tested numerous times in the past. We have seen it retrace from this position in the past, so at this stage it isn’t clear whether it will breach this price or rebound as it did before. If Japan 225 continues in its current trajectory, we may see it move towards 26289.0000 within

USDJPY – chạm đường giá tâm lý

USDJPY đã phá vỡ đường kháng cự. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra trước khi giao dịch. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 21 ngày gần nhất và gợi ý một mức mục tiêu có thể ở khoảng 147.7619 trong 3 ngày

Pelanggaran garis harga penting akan berlaku oleh Japan 225

Japan 225 sedang bergerak ke arah garis 26289.0000 yang telah diuji beberapa kali pada masa lalu. Kami telah melihatnya menjejaki semula daripada kedudukan ini pada masa lalu, jadi pada peringkat ini tidak jelas sama ada ia akan melanggar harga ini atau melantun semula seperti yang berlaku sebelum ini. Jika Japan 225 meneruskan trajektori semasanya, kita mungkin melihatnya bergerak ke arah 26289.0000 dalam 8 jam.

Japan 225 sắp chạm đường giá quan trọng

Japan 225 đang tiến gần một đường của 26289.0000 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi vị thế này trong quá khứ, vì vậy ở giai đoạn này không rõ liệu nó sẽ chạm mức giá này hay bật lên như trước đây. Nếu Japan 225 tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại,

USDJPY – psychological price line breached

USDJPY has broken through a resistance line. Because we have seen it retrace from this price in the past, one should wait for confirmation of the breakout before trading. It has touched this line numerous times in the last 21 days and suggests a possible target level to be around 147.7619 within the next 3 days.