Aave กำลังเข้าใกล้แนวรับของ ช่องแบบลง

Aave กำลังเข้าใกล้เส้นแนวรับของ ช่องแบบลง ราคาได้มาแตะเส้นนี้หลายครั้งแล้วในช่วง 9 วัน ที่ผ่านมา ถ้าหากราคาจะมาแตะที่เส้นนี้อีกครั้ง ราคาควรจะมาแตะในอีก 3 วัน ถัดไป