Bitcoin Cash SV sắp bật lên hay bứt ra

Bitcoin Cash SV đang hướng tới một đường của 55.1300. Nếu biến động này tiếp diễn, giá của Bitcoin Cash SV có thể chạm mức 55.1300 trong vòng 19 giờ tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn và cuối cùng sẽ