Dogecoin có thể chạm mức hỗ trợ

Dogecoin đang tiến tới một đường hỗ trợ mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi đường này trước đây, vì vậy ở giai đoạn này, không rõ liệu nó sẽ phá vỡ đường này hay bật lên như trước đây. Nếu Dogecoin tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, chúng ta có thể

Bật lên hay bứt ra sắp xảy ra trên DASH

DASH đang hướng tới đường hỗ trợ của Mô hình Đầu và Vai. Nếu biến động này tiếp diễn, chúng ta hy vọng giá của DASH sẽ chạm mức 43.0341 trong vòng 9 giờ tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn

Điều gì sẽ xảy ra với Stellar?

Những người đầu tư theo xu hướng có lẽ đang háo hức theo dõi Stellar để xem liệu sự biến động 6,57% mới nhất của nó có tiếp tục hay không. Nếu không, những người có ý định ngược lại sẽ rất vui với biến động đặc biệt lớn 13 giờ.