Big movement possible on Switzerland 20

Switzerland 20 has broken through a line of 10706.0000 and suggests a possible movement to 10663.0996 within the next 6 hours. It has tested this line numerous times in the past, so one should wait for confirmation of this breakout before taking any action. If the breakout doesn’t confirm, we could see a retracement back to lines seen in the last 2 days.

Có thể có biến động lớn trên Switzerland 20

Switzerland 20 đã phá vỡ một đường của 10706.0000 và gợi ý biến động tiềm năng tới mức 10663.0996 trong vòng 6 giờ tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy có lẽ nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt phá này trước khi đặt giao dịch. Nếu điểm bứt ra không xác nhận, chúng ta

Posible gran movimiento en el Switzerland 20

El Switzerland 20 ha atravesado la línea de 10706.0000, lo cual sugiere un posible movimiento en el nivel de 10663.0996 en las próximas 6 horas. Ya ha probado esta línea en numerosas ocasiones durante el pasado, por lo que sería mejor esperar la confirmación de esta ruptura antes de llevar a cabo cualquier acción. Si no se confirma la rotura, observaremos un retroceso de

อาจมีการเคลื่อนตัวของราคาครั้งใหญ่สำหรับ Switzerland 20

Switzerland 20 ได้เบรคผ่านระดับ 10706.0000 และบอกถึงความเป็นไปได้ของการเคลื่อนตัวไปยัง 10663.0996 ภายในช่วง 6 ชั่วโมงต่อจากนี้ ราคาได้เคยทดสอบที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในอดีต ดังนั้นคุณควรรอสัญญาณยืนยันของการเบรคนี้ก่อนทำการเทรด ถ้าหากการเบรคไม่ได้รับการยืนยัน เราอาจเห็นการย่อตัวกลับมาที่เส้นตามที่เห็นในช่วง 2 วันที่ผ่านมา