Kemungkinan pergerakan besar pada EURGBP

EURGBP telah menembusi garis 0.8467 dan mencadangkan kemungkinan pergerakan ke 0.8521 dalam 21 jam. Ia telah menguji garis ini beberapa kali pada masa lalu, jadi peniaga harus menunggu pengesahan pelepasan sebelum mengambil sebarang tindakan. Jika pecahan tidak mengesahkan, kita boleh melihat anjakan kembali ke garis yang dilihat dalam 18 hari lepas.

Posible gran movimiento en el Amazon.com

El Amazon.com ha atravesado la línea de 132.86, lo cual sugiere un posible movimiento en el nivel de 128.26 en las próximas 2 días. Ya ha probado esta línea en numerosas ocasiones durante el pasado, por lo que sería mejor esperar la confirmación de esta ruptura antes de llevar a cabo cualquier acción. Si no se confirma la rotura, observaremos un retroceso de nuevo

Big movement possible on EURGBP

EURGBP has broken through a line of 0.8467 and suggests a possible movement to 0.8521 within the next 21 hours. It has tested this line numerous times in the past, so one should wait for a confirmation of this breakout before taking any action. If the breakout doesn’t confirm, we could see a retracement back to lines seen in the last 18 days.

Switzerland 20 กำลังเคลื่อนตัวในช่วงกว้าง

สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อในแนวโน้ม นี่อาจเป็นโอกาสใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนตัว 1.91% ของ Switzerland 20 การเคลื่อนตัวนี้ได้เกิดขึ้นในช่วง 2 วันที่ผ่านมา สำหรับผู้ที่กำลังติดตามแนวโน้มนี้อยู่ คุณอาจเกาะไปกับเทรนด์นี้ได้

ETHBTC – กำลังเข้าใกล้ระดับราคาทางจิตวิทยา

ETHBTC กำลังเคลื่อนที่ไปยังเส้นแนวรับของ แนวรับ เนื่องจากเราเคยเห็นราคาพักตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต เราอาจได้เห็นการเบรคผ่านเส้นนี้หรือการรีบาวน์กลับไปยังเส้นปัจจุบัน ราคาได้มาแตะที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในช่วง 20 วันที่ผ่านมาและอาจกลับไปทดสอบอีกครั้งในช่วง 3 วันถัดไป

Big movement possible on Amazon.com

Amazon.com has broken through a line of 132.86 and suggests a possible movement to 128.26 within the next 2 days. It has tested this line numerous times in the past, so one should wait for a confirmation of this breakout before taking any action. If the breakout doesn’t confirm, we could see a retracement back to lines seen in the last 26 days.

Có thể có biến động lớn trên EURGBP

EURGBP đã phá vỡ một đường của 0.8467 và gợi ý biến động tiềm năng tới mức 0.8521 trong vòng 21 giờ tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy có lẽ nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt phá này trước khi đặt giao dịch. Nếu điểm bứt ra không xác nhận, chúng ta có

อาจมีการเคลื่อนตัวของราคาครั้งใหญ่สำหรับ EURGBP

EURGBP ได้เบรคผ่านระดับ 0.8467 และบอกถึงความเป็นไปได้ของการเคลื่อนตัวไปยัง 0.8521 ภายในช่วง 21 ชั่วโมงต่อจากนี้ ราคาได้เคยทดสอบที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในอดีต ดังนั้นคุณควรรอสัญญาณยืนยันของการเบรคนี้ก่อนทำการเทรด ถ้าหากการเบรคไม่ได้รับการยืนยัน เราอาจเห็นการย่อตัวกลับมาที่เส้นตามที่เห็นในช่วง 18 วันที่ผ่านมา