Airbnb – chạm đường giá tâm lý

Airbnb đã phá vỡ đường kháng cự. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra trước khi giao dịch. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 8 ngày gần nhất và gợi ý một mức mục tiêu có thể ở khoảng 113.21 trong 9 giờ

Kemungkinan permulaan trend bearish pada GBPJPY

GBPJPY telah menembusi garis 162.8530. Jika pecahan ini benar, kita boleh melihat harga GBPJPY menuju kepada 160.6986 dalam 2 hari. Tetapi jangan terlalu cepat untuk berdagang, ia telah menguji garis ini beberapa kali pada masa lalu, jadi anda mungkin perlu mengesahkan pelepasan sebelum meletakkan sebarang dagangan.