Alibaba chạm đường giá quan trọng

Alibaba đã phá vỡ 116.75 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ. Nếu xu hướng mới này tiếp diễn, Alibaba có thể tiến gần mức 120.92 trong vòng 10 giờ tiếp theo.

อาจมีการเคลื่อนตัวของราคาครั้งใหญ่สำหรับ GBPCAD

GBPCAD ได้เบรคผ่านระดับ 1.5583 และบอกถึงความเป็นไปได้ของการเคลื่อนตัวไปยัง 1.5397 ภายในช่วง 3 วันต่อจากนี้ ราคาได้เคยทดสอบที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในอดีต ดังนั้นคุณควรรอสัญญาณยืนยันของการเบรคนี้ก่อนทำการเทรด ถ้าหากการเบรคไม่ได้รับการยืนยัน เราอาจเห็นการย่อตัวกลับมาที่เส้นตามที่เห็นในช่วง 22 วันที่ผ่านมา

อาจเกิดการรีบาวน์หรือการเบรคขึ้นสำหรับ Dogecoin

Dogecoin กำลังมุ่งหน้าไปยังเส้น 0.0632 ถ้าหากการเคลื่อนตัวนี้ยังคงเกิดขึ้นต่อไปได้ เราคาดว่าจะเห็นราคาของ Dogecoin ไปทดสอบที่ 0.0632 ภายในช่วง 3 วันถัดไป แต่อย่าพึ่งรีบทำการเทรด ราคาได้มาทดสอบเส้นนี้หลายครั้งแล้วในอดีต ดังนั้นการเคลื่อนตัวนี้อาจเกิดการรีบาวน์

Big movement possible on GBPCAD

GBPCAD has broken through a line of 1.5583 and suggests a possible movement to 1.5397 within the next 3 days. It has tested this line numerous times in the past, so one should wait for a confirmation of this breakout before taking any action. If the breakout doesn’t confirm, we could see a retracement back to lines seen in the last 22 days.