A final push possible on Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway is heading towards 282.37 and could reach this point within the next 22 hours. It has tested this line numerous times in the past, and this time could be no different, ending in a rebound instead of a breakout. If the breakout doesn’t happen, we could see a retracement back down to current levels.

อาจเกิดการรีบาวน์หรือการเบรคขึ้นสำหรับ Apple

Apple กำลังมุ่งหน้าไปยังเส้น 150.63 ถ้าหากการเคลื่อนตัวนี้ยังคงเกิดขึ้นต่อไปได้ เราคาดว่าจะเห็นราคาของ Apple ไปทดสอบที่ 150.63 ภายในช่วง 3 วันถัดไป แต่อย่าพึ่งรีบทำการเทรด ราคาได้มาทดสอบเส้นนี้หลายครั้งแล้วในอดีต ดังนั้นการเคลื่อนตัวนี้อาจเกิดการรีบาวน์

DASH กำลังเข้าใกล้แนวรับของ สามเหลี่ยม

DASH กำลังเข้าใกล้เส้นแนวรับของ สามเหลี่ยม ราคาได้มาแตะเส้นนี้หลายครั้งแล้วในช่วง 20 ชั่วโมง ที่ผ่านมา ถ้าหากราคาจะมาแตะที่เส้นนี้อีกครั้ง ราคาควรจะมาแตะในอีก 6 ชั่วโมง ถัดไป

PLATINUM đã trải qua biến động đặc biệt lớn

Đối với những người không tin vào xu hướng, điều này có thể là cơ hội để tận dụng biến động đặc biệt 15,07% trên PLATINUM. Biến động đã xảy ra trên 31 ngày gần nhất. Đối với những người đầu tư theo xu hướng trong số các bạn, bạn có thể nghĩ về việc đi theo xu hướng có thể này.