ใกล้จะเกิดการทะลุผ่านระดับราคาสำคัญของ Airbnb

Airbnb กำลังเคลื่อนตัวไปยังเส้นของ 103.96 ซึ่งได้มีการทดสอบมาแล้วหลายครั้งในอดีต เราเคยเห็นว่าราคาได้ย่อตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต ดังนั้นในขั้นนี้มันยังไม่ชัดเจนว่าราคาจะสามารถทะลุผ่านราคานี้หรือเกิดการรีบาวน์เหมือนก่อนหน้านี้ ถ้าหาก Airbnb ดำเนินต่อไปในทิศทางปัจจุบัน เราสามารถคาดหวังได้ว่าราคาจะไปที่ 103.96 ภายใน 19 ชั่วโมงถัดไป

Natural Gas đã trải qua biến động đặc biệt lớn

Đối với những người không tin vào xu hướng, điều này có thể là cơ hội để tận dụng biến động đặc biệt 28,3% trên Natural Gas. Biến động đã xảy ra trên 28 ngày gần nhất. Đối với những người đầu tư theo xu hướng trong số các bạn, bạn có thể nghĩ về việc đi theo xu hướng có thể này.

Breach of important price line imminent by Airbnb

Airbnb is moving towards a line of 103.96 which it has tested numerous times in the past. We have seen it retrace from this position in the past, so at this stage it isn’t clear whether it will breach this price or rebound as it did before. If Airbnb continues in its current trajectory, we may see it move towards 103.96 within the next

Natural Gas กำลังเคลื่อนตัวในช่วงกว้าง

สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อในแนวโน้ม นี่อาจเป็นโอกาสใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนตัว 28.3% ของ Natural Gas การเคลื่อนตัวนี้ได้เกิดขึ้นในช่วง 28 วันที่ผ่านมา สำหรับผู้ที่กำลังติดตามแนวโน้มนี้อยู่ คุณอาจเกาะไปกับเทรนด์นี้ได้

Stellar – đang tiến gần đến đường giá tâm lý

Stellar đang di chuyển tới đường hỗ trợ. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, chúng ta có thể chứng kiến sự bứt ra khỏi đường này, hoặc bật trở lại các mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 6 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong vòng

Airbnb sắp chạm đường giá quan trọng

Airbnb đang tiến gần một đường của 103.96 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi vị thế này trong quá khứ, vì vậy ở giai đoạn này không rõ liệu nó sẽ chạm mức giá này hay bật lên như trước đây. Nếu Airbnb tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, chúng ta

Stellar – กำลังเข้าใกล้ระดับราคาทางจิตวิทยา

Stellar กำลังเคลื่อนที่ไปยังเส้นแนวรับของ แนวรับ เนื่องจากเราเคยเห็นราคาพักตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต เราอาจได้เห็นการเบรคผ่านเส้นนี้หรือการรีบาวน์กลับไปยังเส้นปัจจุบัน ราคาได้มาแตะที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในช่วง 6 วันที่ผ่านมาและอาจกลับไปทดสอบอีกครั้งในช่วง 2 วันถัดไป

Pelanggaran garis harga penting akan berlaku oleh Airbnb

Airbnb sedang bergerak ke arah garis 103.96 yang telah diuji beberapa kali pada masa lalu. Kami telah melihatnya menjejaki semula daripada kedudukan ini pada masa lalu, jadi pada peringkat ini tidak jelas sama ada ia akan melanggar harga ini atau melantun semula seperti yang berlaku sebelum ini. Jika Airbnb meneruskan trajektori semasanya, kita mungkin melihatnya bergerak ke arah 103.96 dalam 19 jam.

GBPUSD mengalami pergerakan yang sangat besar

Bagi anda yang tidak percaya kepada aliran, ini mungkin peluang untuk mengambil kesempatan daripada pergerakan 0.81% yang luar biasa pada GBPUSD. Pergerakan telah berlaku sepanjang 6 hours. Bagi pengikut trend di kalangan anda, anda mungkin berfikir tentang menunggang trend yang mungkin ini.