Có thể có biến động lớn trên Apple

Apple đã phá vỡ một đường của 138.24 và gợi ý biến động tiềm năng tới mức 141.59 trong vòng 12 giờ tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy có lẽ nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt phá này trước khi đặt giao dịch. Nếu điểm bứt ra không xác nhận, chúng ta có

AUDCAD đã trải qua biến động đặc biệt lớn

Đối với những người không tin vào xu hướng, điều này có thể là cơ hội để tận dụng biến động đặc biệt 3,78% trên AUDCAD. Biến động đã xảy ra trên 17 ngày gần nhất. Đối với những người đầu tư theo xu hướng trong số các bạn, bạn có thể nghĩ về việc đi theo xu hướng có thể này.

BTCEUR – กำลังเข้าใกล้ระดับราคาทางจิตวิทยา

BTCEUR กำลังเคลื่อนที่ไปยังเส้นแนวรับของ แนวรับ เนื่องจากเราเคยเห็นราคาพักตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต เราอาจได้เห็นการเบรคผ่านเส้นนี้หรือการรีบาวน์กลับไปยังเส้นปัจจุบัน ราคาได้มาแตะที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในช่วง 4 วันที่ผ่านมาและอาจกลับไปทดสอบอีกครั้งในช่วง 20 ชั่วโมงถัดไป

Kemungkinan pergerakan besar pada Apple

Apple telah menembusi garis 138.24 dan mencadangkan kemungkinan pergerakan ke 141.59 dalam 12 jam. Ia telah menguji garis ini beberapa kali pada masa lalu, jadi peniaga harus menunggu pengesahan pelepasan sebelum mengambil sebarang tindakan. Jika pecahan tidak mengesahkan, kita boleh melihat anjakan kembali ke garis yang dilihat dalam 10 hari lepas.

Big movement possible on Apple

Apple has broken through a line of 138.24 and suggests a possible movement to 141.59 within the next 12 hours. It has tested this line numerous times in the past, so one should wait for confirmation of this breakout before taking any action. If the breakout doesn’t confirm, we could see a retracement back to lines seen in the last 10 days.