Big movement possible on OIL BRENT

OIL BRENT has broken through a line of 117.7100 and suggests a possible movement to 115.2330 within the next 2 days. It has tested this line numerous times in the past, so one should wait for confirmation of this breakout before taking any action. If the breakout doesn’t confirm, we could see a retracement back to lines seen in the last 10 days.

Có thể có biến động lớn trên OIL BRENT

OIL BRENT đã phá vỡ một đường của 117.7100 và gợi ý biến động tiềm năng tới mức 115.2330 trong vòng 2 ngày tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy có lẽ nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt phá này trước khi đặt giao dịch. Nếu điểm bứt ra không xác nhận, chúng ta

Điều gì sẽ xảy ra với Amazon.com?

Những người đầu tư theo xu hướng có lẽ đang háo hức theo dõi Amazon.com để xem liệu sự biến động 95,93% mới nhất của nó có tiếp tục hay không. Nếu không, những người có ý định ngược lại sẽ rất vui với biến động đặc biệt lớn 14 ngày.

อาจมีการเคลื่อนตัวของราคาครั้งใหญ่สำหรับ OIL BRENT

OIL BRENT ได้เบรคผ่านระดับ 117.7100 และบอกถึงความเป็นไปได้ของการเคลื่อนตัวไปยัง 115.2330 ภายในช่วง 2 วันต่อจากนี้ ราคาได้เคยทดสอบที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในอดีต ดังนั้นคุณควรรอสัญญาณยืนยันของการเบรคนี้ก่อนทำการเทรด ถ้าหากการเบรคไม่ได้รับการยืนยัน เราอาจเห็นการย่อตัวกลับมาที่เส้นตามที่เห็นในช่วง 10 วันที่ผ่านมา

กำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับ Amazon.com?

ผู้ที่ติดตามแนวโน้มกำลังอยากเห็นว่าการปรับตัว 95.93% ของ Amazon.com จะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผู้คนส่วนนึงอาจต้องการทำกำไรออกมาสำหรับการปรับตัวขนาดใหญ่ในช่วง 14 วัน