China A50 – ทะลุผ่านระดับราคาทางจิตวิทยา

China A50 ได้ทะลุผ่านแนวต้านของ แนวต้าน เนื่องจากเราได้เห็นการย่อตัวลงมาจากตำแหน่งนี้ในช่วงก่อนหน้านี้ คุณควรรอการยืนยันของการทะลุผ่านก่อนทำการเทรด ราคาได้มาแตะที่เส้นนี้หลายครั้งแล้วในช่วง 27 วันที่ผ่านมา และได้บอกถึงระดับเป้าหมายไว้ที่ประมาณ 15535.2998 ภายในช่วง 3 วันต่อไป

China A50 – psychological price line breached

China A50 has broken through a resistance line. Because we have seen it retrace from this price in the past, one should wait for confirmation of the breakout before trading. It has touched this line numerous times in the last 27 days and suggests a possible target level to be around 15535.2998 within the next 3 days.

China A50 – chạm đường giá tâm lý

China A50 đã phá vỡ đường kháng cự. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra trước khi giao dịch. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 27 ngày gần nhất và gợi ý một mức mục tiêu có thể ở khoảng 15535.2998 trong 3

USDNOK – đang tiến gần đến đường giá tâm lý

USDNOK đang di chuyển tới đường kháng cự. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, chúng ta có thể chứng kiến sự bứt ra khỏi đường này, hoặc bật trở lại các mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 8 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong vòng

A final push possible on Blackberry

Blackberry is heading towards 7.14 and could reach this point within the next 5 hours. It has tested this line numerous times in the past, and this time could be no different, ending in a rebound instead of a breakout. If the breakout doesn’t happen, we could see a retracement back down to current levels.

Un posible impulso final en el Blackberry

El Blackberry avanza hacia 7.14 y podría alcanzar este punto en un plazo de 5 horas. Ha probado esta línea previamente en numerosas ocasiones y esta vez no tiene porqué ser diferente, terminando con una recuperación en lugar de en una rotura. Si la rotura no ocurre, podríamos observar un retroceso de nuevo a los niveles actuales.

อาจเกิดแรงส่งครั้งสุดท้ายสำหรับ Blackberry

Blackberry กำลังมุ่งหน้าไปที่ระดับราคา 7.14 และสามารถไปถึงจุดนี้ได้ภายในช่วง 5 ชั่วโมงถัดไป ราคาได้มาทดสอบเส้นนี้หลายครั้งแล้ว และครั้งนี้อาจไม่แตกต่างจากในอดีตซึ่งจบลงด้วยการรีบาวน์แทนที่จะเกิดการเบรค ถ้าหากการเบรคยังไม่เกิดขึ้น เราจะสามารถเห็นการย่อตัวลงไปที่ระดับปัจจุบันได้