Should we expect a bearish trend on GOLD?

The breakout of GOLD through the 1812.8199 price line is a breach of an important psychological price that is has tested numerous in the past. If this breakout persists, GOLD could test 1797.0040 within the next 3 days. One should always be cautious before placing a trade, wait for confirmation of the breakout.

เราคาดว่าจะได้เห็นแนวโน้ม bearish สำหรับ GOLD หรือไม่?

การเบรคของ GOLD ผ่านระดับราคา 1812.8199 ถือเป็นการทะลุผ่านราคาสำคัญทางจิตวิทยาที่ได้มีการทดสอบหลายครั้งแล้วในอดีต ถ้าหากการเบรคนี้ยังคงยืนอยู่ได้ เราคาดว่าจะเห็นราคาของ GOLD ไปทดสอบที่ 1797.0040 ภายในช่วง 3 วันถัดไป คุณควรระมัดระวังก่อนทำการเทรด รอการยืนยันของการเบรค

Chúng ta có nên mong đợi EURNOK sẽ bứt ra hay bật lên hay không?

Biến động của EURNOK hướng tới đường giá 10.0239 là lần chạm đường này khác mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta mong đợi tỷ giá sẽ chạm đường này trong 3 ngày tiếp theo, nhưng không chắc liệu nó có dẫn đến sự bứt ra khỏi đường này không, hay chỉ đơn giản là bật trở lại đường hiện