Chúng ta có nên mong đợi xu hướng giảm trên GOLD không?

Sự bứt ra của GOLD qua đường giá 1812.8199 là việc chạm mức giá tâm lý quan trọng đã đạt được nhiều lần trong quá khứ. Nếu sự bứt ra này tiếp diễn, GOLD có thể chạm mức 1797.0040 trong vòng 3 ngày tiếp theo. Nhà giao dịch phải luôn cẩn trọng trước khi đặt giao dịch, chờ sự xác nhận của việc bứt ra.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment