AUDCHF กำลังเคลื่อนไปยังระดับราคาสำคัญที่ 0.6665

AUDCHF กำลังเข้าใกล้เส้นแนวต้านของ แนวต้าน ราคาได้มาแตะเส้นนี้หลายครั้งแล้วในช่วง 13 วันที่ผ่านมา ถ้าหากราคาจะมาแตะที่เส้นนี้อีกครั้ง ราคาอาจมาแตะในอีก 2 วันถัดไป

¿Qué está ocurriendo con el Walt Disney?

Aquellos de ustedes que sean seguidores de tendencias probablemente estarán observando ansiosamente Walt Disney para comprobar si el último movimiento de un 7% continúa. Si no lo hace, las personas fieles al método de reversión a la media estarán encantadas con este excepcionalmente gran movimiento de 16 días.

กำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับ Walt Disney?

ผู้ที่ติดตามแนวโน้มกำลังอยากเห็นว่าการปรับตัว 7% ของ Walt Disney จะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผู้คนส่วนนึงอาจต้องการทำกำไรออกมาสำหรับการปรับตัวขนาดใหญ่ในช่วง 16 วัน

USDJPY đã trải qua biến động đặc biệt lớn

Đối với những người không tin vào xu hướng, điều này có thể là cơ hội để tận dụng biến động đặc biệt 0,65% trên USDJPY. Biến động đã xảy ra trên 22 giờ gần nhất. Đối với những người đầu tư theo xu hướng trong số các bạn, bạn có thể nghĩ về việc đi theo xu hướng có thể này.