การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ Australia 200

Australia 200 ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 2.44% จาก 7,085 ไปยัง 6,913 ในช่วง 20 ชั่วโมง ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment