การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ EU Stocks 50

EU Stocks 50 ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 7.89% จาก 4,031.5 ไปยัง 4,360 ในช่วง 32 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment