Có thể có biến động lớn trên Hong Kong 50

Hong Kong 50 đã phá vỡ một đường của 20738.0000 và gợi ý biến động tiềm năng tới mức 21258.0996 trong vòng 23 giờ tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy có lẽ nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt phá này trước khi đặt giao dịch. Nếu điểm bứt ra không xác nhận, chúng ta có thể chứng kiến sự thoái lui trở lại các đường đã thấy trong 9 ngày gần đây nhất.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment