การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Theta

Theta ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 10.28% จาก 2.786 ไปยัง 3.099 ในช่วง 21 ชั่วโมง ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment