การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Salesforce.com

Salesforce.com ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 13.53% จาก 274.14 ไปยัง 307.9 ในช่วง 33 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment